Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2014

forget-me
3254 8e1b

September 13 2014

forget-me
8836 5ed1
Reposted bymywaaylovelyybubblesthelostcause

September 03 2014

forget-me
4334 6cdc 500
Reposted bywhatelse whatelse

August 28 2014

forget-me
5042 fa87 500

August 27 2014

forget-me
1354 6b9a
Reposted byenideridiculousdreamssvvistrosseskasia0109073u3akarolae

August 25 2014

forget-me
0350 b69f 500

August 23 2014

forget-me
5605 f5c6 500
Reposted bydonniedarcooneisdarkoneislightnooodlebractwosamopogardygingerstormalexandersmith8805fraglesgreywolfgucia
forget-me
8752 db3c 500

August 21 2014

forget-me
7840 c8fe
Reposted bydubdub69elavatorhydrosphere

August 20 2014

forget-me
1675 2223 500

August 19 2014

forget-me
7623 95ad 500
Reposted bykovval kovval
forget-me
1770 81e3 500
forget-me
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal

August 14 2014

forget-me
2552 964b

August 13 2014

forget-me
9537 be7e
Reposted bylordhelmofon lordhelmofon

August 10 2014

forget-me
0498 7f71 500
Reposted bynaruuMysticEnforcerjchigoLordKaczyslova

August 09 2014

forget-me
2655 8605 500
forget-me
2552 6f52

August 08 2014

forget-me
8004 4204
Reposted byczekoladowalolaOleLukoje

August 07 2014

forget-me
8252 8899
Reposted byzamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl